Algemene voorwaarden

A. Algemeen

Onderstaande voorwaarden zijn geldig en van toepassing op iedere overeenkomst tussen R-Adventures en de Opdrachtgever in combinatie met de overige deelnemers.

B. Betaling

De totale betaling dient uiterlijk 2 weken na plaatsvinding van de activiteit te zijn bijgeschreven op de rekening van R-Adventures.

C. Aansprakelijkheid

U verklaart dat u aan de door R-Adventures aangeboden activiteit op eigen risico deelneemt en dat de financiele gevolgen van enig ongeval of letsel geheel door u wordt gedragen.

R-Adventures kan niet aansprakelijk worden gesteld voor zoekgeraakte of beschadigde eigendommen van uzelf, derden en/of schade aan de locatie.

D. Vergunningen

U dient zelf zorg te dragen voor een rechtsgeldige locatie waar de activiteiten plaatsvinden. Denk hierbij aan eventuele vergunningen en/of huur.

E. Annulering

De aangevraagde activiteiten kunnen tot ten minste 1 week vóór de datum van de activiteit door beide partijen kosteloos worden geannuleerd.

Vanaf 1 week vóór  de datum van de activiteit is de aanvraag bindend. 

De aanvraag kan vanaf 1 week vóór de datum van de activiteit niet meer worden geanuleerd.

F. Overmacht

Er zijn verschillende oorzaken te noemen waardoor een activiteit zou moeten worden afgelast. Denk bijvoorbeeld aan onweer.

Overmachtsituaties worden beslist in overleg met R-Adventures.

Als de activiteit als gevolg van een overmachtsituatie moet worden afgelast wordt er géén geld teruggestort. De activiteit zal in overleg met R-Adventures op een andere datum worden ingehaald.

De extra gemaakte reiskosten als gevolg van een overmachtsituatie moeten binnen 3 werkdagen ná de overmachtsituatie naar de rekening van R-Adventures worden overgemaakt.

G. Overige zaken

In situaties waarin deze voorwaarden niet voorzien beslist R-Adventures.mei 2018